เคล็ดลับอย่างหนึ่งของวางฮวงจุ้ย

🔫 มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งของวางฮวงจุ้ย คือ บุคคลทั่วไปควรมองไม่ออกว่ากำลังแก้ไขฮวงจุ้ยอยู่

เคสนี้บ้านข้างๆ แขวงวัตถุรูปทรงอาวุธในตำแหน่งที่ไม่ดีของอาคาร แต่การวางของลักษณะนี้ อาจทำให้คนภายนอกที่เห็นเกิดความไม่สบายใจขึ้นได้ครับ