เคล็ดลับการวางม้า

เอาเคล็ดลับการวางม้ามาฝากครับ

ในแง่พลังจะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ หรือคนที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างถิ่น ✨

โดยทั่วไปจะนิยมวางทางทิศใต้ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

จำนวนที่วางคือ สองตัว สามตัว หกตัว แปดตัว หรือเก้าตัว แต่เชื่อกันว่าหกตัวสิริมงคลที่สุด (ถือกันว่าราบรื่น รวดเร็ว)