เครื่องวัดความก้าวหน้าในการทำสมาธิ

🧘‍♂ ปัจจุบันมี #เครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการทำสมาธิ

โดยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตรวจจับคลื่นสมอง 🧠

เครื่องรุ่นนี้ผมซื้อมาใช้นานแล้วครับ…

แสดงผลโดยเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์

ถ้าต้องการเก็บสถิติอย่างละเอียดต้องซื้อแอพเพิ่ม

อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทั่วไป

📿 หากจำสภาวะที่ปฏิบัติสมาธิได้

วัดผลออกมาแต่ละครั้งก็จะคล้ายๆ กัน 📊

  • Jo@sinsae.com –