เกร็ดความรู้สำหรับการทำสมอธิโดยใช้จักระปลายนิ้วเชื่อมต่อกัน

👌 เกร็ดความรู้สำหรับการทำสมาธิโดยใช้จักระปลายนิ้วเชื่อมต่อกันครับ
รูปแบบหลัก 4 ท่าในพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์

  1. นิ้วโป้งจีบนิ้วชี้ เพื่อกระตุ้นปัญญาและการอธิษฐานจิต
  2. นิ้วโป้งจีบนิ้วกลาง เป็นการบำบัดรักษา โปรดสัตว์ หรือ ความอุดมสมบูรณ์ (ร่ำรวย)
  3. นิ้วโป้งจีบนิ้วนาง การหยั่งรู้เป็นพิเศษ
  4. #นิ้วโป้งจีบนิ้วก้อย การสื่อสารทุกชนิด รวมถึง ลูกค้า คนทั่วไป
  • Jo@sinsae.com –