ฮวงจุ้ยเรื่องของเตาไฟ

🔥 ฮวงจุ้ยจะให้สำคัญในเรื่องของเตาไฟ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวยครับ

หากตำแหน่งวางได้รับพลังงานไม่ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัว

วิธีดูการวางเตาไฟง่ายๆ

1. ไม่ควรวางตรงกับประตูห้องส้วม หรือเหนือเตาไฟเป็นห้องน้ำ ใต้เตาไฟเป็นบ่อน้ำ

2. ไม่วางใต้คาน

3. การวางเตาไฟลอยๆ ไม่พิงผนังทำให้ขาดพลัง

4. ถ้าเปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วเห็นเตาไฟ จะทำให้โชคลาภถูกเผาไหม้ (ได้มาแล้วเสียไป)

สำหรับการดูทิศในวิชาเก้ายุค ตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับวางเตาไฟ คือ ดาวเสื่อมครับ