บทอาราธนาเชิญพระเข้าตัว

🎆 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 🎇

📿 ขอมอบบทอธิษฐานจิตเพื่อสร้างพรให้กับตนเองครับ

🙏 ความดีงามจะทำให้ชีวิตดีขึ้น อันเป็นพรสำคัญที่สุด ✨

———————————————

บทอาราธนาเชิญพระเข้าตัว

เป็นการอาราธนาคุณพระรัตนตรัย มาประดิษฐานที่จิตของเรา

เพื่อเป็นอุบายให้เราเกิดความสำรวมระวังในการรักษาใจ (รักษาความเป็นพระภายใน)

มิให้เกิดความโลภ โกรธ หลง ทั้งในยามหลับตาและลืมตา

———————————————

💖 การตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผล

ต้องมีความสงบแน่วแน่เป็นสมาธิ และต้องมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ไม่วอกแวกหรือซัดส่ายออกไป