อัพเดทซินแสออนไลน์ (โปรแกรมใหม่) โปรแกรมมิติหลู่ปัง (ไม้บรรทัดฮวงจุ้ย)

*** อัพเดทซินแสออนไลน์ (โปรแกรมใหม่) ***

📏 แอพ “มิติหลู่ปัง” (ไม้บรรทัดฮวงจุ้ย – Feng Shui Ruler) สำหรับแสดงระยะมงคลตามระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ

อุปกรณ์ฮวงจุ้ยชนิดมีขั้นตอนการใช้งานไม่ยาก

แอพถูกออกแบบการทำงานจากประสบการณ์ดูฮวงจุ้ย ให้ง่ายและสะดวก

สามารถใช้งานได้ทั้งบุคคลทั่วไป และมีหน่วยวัดพิเศษสำหรับสมาชิกครับ

ปกติวิชานี้ผมจะนำมาเป็นส่วนเสริมมงคล คือหลังจากวางตำแหน่งทิศทางฮวงจุ้ยเสร็จแล้ว หากจุดสำคัญ เช่น ขนาดศาลเจ้า ประตู เตียงนอน ถ้าเลือกได้ก็ให้ลงตัวเลขที่ดี เป็นต้น

ลิงค์แอพมิติหลู่ปัง
https://sinsae.net/fengshuiruler

++++++++++++++++++++++++++++

มิติหลู่ปังเป็นมรดกทางปัญญาด้านหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ย สืบทอดมาจากสมัยราชวงศ์ซ่ง

คิดค้นโดยท่านปรมาจารย์หลู่ปัง เพื่อใช้ในงานอาคารสถาปัตย์ก่อสร้าง รวมถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยแยกแยะการให้คุณและโทษลักษณะต่างๆ ตามระยะมิติที่กำหนดไว้

สำหรับที่อยู่อาศัยคนเป็น (พลังเอี๊ยง) จะใช้มิติมงคลวัดเพื่อกำหนดระยะ สิ่งที่สำคัญทางวิชาฮวงจุ้ย คือ ขนาดประตูทางเข้า ขนาดโต๊ะทำงาน ขนาดเตียงนอน และอื่นๆ รองลงมา เพื่อหวังให้เกิดผลสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน

ส่วนมิติที่ไม่เป็นมงคลก็ควรหลีกเลี่ยงไม่นำมาใช้ครับ