แนะนำรายการอัพเดทโปรแกรมซินแส ดาว 9 ยุค 1.13 ปี 2559

ในส่วนของดาว 9 ยุค มีเพิ่มแท็บการใช้งาน 3 จุดครับ คือ
– ผังดาวหมุนตามทิศเบื้องหน้า
– ธาตุจักรวาลและธาตุบริวาร
– ไฮไลท์เน้นตำแหน่งดาว

สมาชิกที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางเฟส หรือส่งทาง Line: @sinsae ก็ได้ครับ