หัวใจพระนอน

🛐 “พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร” ประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ เป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในองค์พระแบ่งได้ถึง 4 ชั้น

โดยที่ชั้น 4 มีห้องประดิษฐาน #หัวใจพระนอน ซึ่งมีแห่งเดียวในโลก ผู้คนจึงหลั่งไหลกันมาปิดทองหัวใจพระจนเหลืองอร่าม และรอบด้านได้ฝังเพชรนิลจินดา ทองคำและวัตถุมงคลของมีค่าต่างๆ ไว้ด้วยครับ

🙏 #พระนอนองค์ใหญ่ เป็นทิศเสริมดวงท่านที่ขาด #ธาตุไฟ ( ธาตุสำคัญ 丁 )

🧘 หรือเป็นพลังส่งเสริมธาตุประจำตัวดังนี้

ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้ส่งเสริมโชคลาภ ให้มั่งมี มั่งคั่ง 💰

ดิถี #ธาตุทอง ไหว้เสริมอำนาจ ( ชื่อเสียง, ตำแหน่ง ) 🥇

ดิถี #ธาตุไม้ ขอพรให้ดวงก้าวหน้า ส่งเสริมสติปัญญา 📈

ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้ทำความเคารพ ดวงอ่อนแอช่วยให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇

ดิถี #ธาตุดิน ไหว้ส่งเสริมการอุปถัมภ์ ค้ำจุน 🤝

∙ Jo@sinsae.com ∙

ℹ วิธีดูธาตุดิถีหรือธาตุสำคัญ อยู่ที่คอมเมนต์แรกครับ