หันชักโครกผิด ชีวิตมีแต่ปัญหา

🚽 หัวชักโครกจะหันไปทางทิศใดก็ได้ แต่มีข้อห้ามไม่ให้หันออกประตูห้องน้ำ จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ และชื่อเสียงไม่ดี

และที่เลวร้ายสุดคือ ตรงกับประตูทางเข้าอาคาร จะส่งผลกระทบต่อฮวงจุ้ยในตำแหน่งประธานโดยปริยาย

การแก้ไขให้หาฉากมาติดกั้น หรือติดมู่ลี่หน้าประตูห้องน้ำครับ