หล่อแก

เอาเกร็ดความรู้มาฝาก เผื่อท่านที่มีหล่อแกอยู่ แต่ไม่ทราบว่ารูเล็กๆ ที่เข็มทิศมีไว้ทำอะไรครับ? เวลาใช้ก็ให้มองผ่านรูจนเห็นเส้นแนวทิศเหนือใต้สีแดงปรากฏอยู่ในช่อง 🔍

  • Jo@sinsae.com –