หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ แถวปากเกร็ด นนทบุรี

วันนี้ผมมีโอกาสได้มากราบหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ แถวปากเกร็ด นนทบุรี

ขอนำภาพมาฝากและขอเชิญชวนท่านมาร่วมกราบไหว้พระที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธายิ่ง

ท่านเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น และศิษย์สายตรงของหลวงปู่ชอบ ปัจจุบันท่านมีอายุถึง 103 ปีแล้วครับ จึงต้องระวังเรื่องสุขภาพ และจำเป็นต้องอยู่ประจำในห้องปลอดเชื้อ แต่หลวงปู่ยังมีเมตตาต่อเหล่าสาธุชนให้เดินทางมากราบไหว้ได้ทุกวัน

กำหนดเวลากราบหลวงปู่ในช่วง 11.00 – 11.30 น. จะมีการนั่งภาวนาโดยเปิดเสียงเทศนาของท่านเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งเป็นการปฏิบัติไปพร้อมๆ กับท่านครับ