หน้าผาก

คนที่มีไรผมเยอะ มีส่วนทำให้หน้าผากแคบ โหงวเฮ้งเปรียบลูกผมเหมือน “ไฟ” คือ ทำให้เดือดร้อน ยุ่งยาก บั่นทอนวาสนา ให้แก้ไขโดยการกำจัดไรขนเส้นเล็กๆ ออกครับ

หน้าผากจะเกี่ยวข้องกับ “วังชีวิต วังพ่อแม่ วังอาชีพ”

ผู้ที่มีหน้าผากสูง จะมีความสามารถในพิจารณาไตร่ตรอง ความจำดี และคิดวิเคราะห์เหนือคนทั่วไป ย่อมโดดเด่น เห็นโอกาส จึงมักก้าวหน้าเร็ว

การแบ่งหน้าผากออกเป็น 3 ส่วน

1⃣ ส่วนบน “สติปัญญา” อยู่บริเวณเชิงผม
2⃣ ส่วนกลาง “ความจำ” อยู่บริเวณกลางหน้าผาก
3⃣ ส่วนล่าง “ช่างสังเกต” อยู่เหนือคิ้ว รวมถึงระหว่างคิ้ว และเหนือขมับซ้ายขวา

หน้าผากทั้งสามส่วนมีลักษณะดี ต้องกว้าง อิ่มเต็ม มีสีสันสดใส ไร้ตำหนิครับ

  • Jo@sinsae.com –