สุดยอดคำบริกรรม

📿 ชาวพุทธมหายานจะนับ #ลูกประคำ ไปด้วยขณะบริกรรม ช่วยให้จิตจดจ่อและมั่นคง โดยลูกประคำนั้นมีมาตรฐานว่า หนึ่งสายจะร้อยด้วยจำนวน 18, 27, 54 หรือ 108 เม็ดครับ

🙏 #พุทโธ เป็นอารมณ์บัญญัติ คือ #ความคิดที่เป็นมรรค ให้บริกรรมแบบสบายๆ จนมีสมาธิ #จิตจะทรงพลัง มีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม

โดยธรรมชาติจิตจะคิดไม่หยุด หากกำหนดให้อยู่กับอารมณ์เดียวจนสงบ เรียกว่า #สมถะ 🧘‍♀

หากจิตตั้งมั่น มีตัวรู้ว่าฟุ้งซ่าน เดี๋ยวหลงคิด เดี๋ยวสงบ เห็นเกิดดับตามจริง จะเป็น #วิปัสสนา ครับ 💡

  • Jo@sinsae.com –