สิงโตหิน

🦁 การวาง #สิงโตหิน หนึ่งคู่ (ตัวผู้ตัวเมีย) หน้าประตูใหญ่ จะช่วยเสริมอำนาจบารมี เหมาะกับข้าราชการ ผู้มีอำนาจ และกิจการต้องอาศัยปาก เช่น ทนายความ จึงไม่ควรใช้กับร้านค้าทั่วไป

นอกจากนี้บ้านที่อยู่แนวชี่พิฆาตพุ่งเข้าหา เช่น ถนนโค้งคันศร สะพานเว้าเชือดเฉือน ฯลฯ ก็สามารถนำมาใช้ขับสลายได้เช่นกันครับ 🛡

⚠ แต่การตั้งสิงโตหินจะทำร้ายบ้านตรงข้ามได้ง่าย จึงควรระมัดระวัง!!!

💡 บ้านฝั่งตรงข้ามท่านใดที่มีสิงโตหินวางอยู่ สามารถแก้ไขด้วยการแขวน “ลูกบอล” หรือ “ลูกแก้ว” สัตว์ก็จะเข้ามาเล่นและไม่เข้ามาทำร้าย 🔮

https://www.facebook.com/sinsae/posts/1804497379591463
  • Jo@sinsae.com –