สับปะรด สื่อถึงโชคลาภมาหา

สับปะรด (旺來) ในภาษาจีน สื่อถึงโชคลาภมาหา จึงนิยมนำมาเซ่นไหว้ หรือวางประดับโต๊ะบูชาเทพเจ้าครับ