สรุปปัญหาประเทศไทยช่วงนี้

🌏 สรุปปัญหาของประเทศไทยในช่วงนี้เพื่อรับสถานการณ์ครับ

  • ภาวะเงินเฟ้อต่ำเกินไป
  • อสังหาริมทรัพย์แย่ลง (ค้างสต็อก)
  • คนเกิดน้อย ทำให้ขาดดีมานด์ (กระทบภาคบริการ)
  • ทั้งหมดส่งผลต่อการบริโภค จับจ่ายใช้สอย
  • ศูนย์การค้าจะแย่ลง
  • ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

☯ ภาพรวมปฏิกริยา #ธาตุเดือนจร และ #นักษัตร
ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2562

พร้อมตัวอย่างการอ่านคำ #ทำนายดวงจีน เบื้องต้นครับ

  • Jo@sinsae.com –