ศาลเจ้าไต้ฮงกง

📿 ไต้ฮงกงเป็นนักบวชในสมัยราชวงศ์ซ่ง ว่ากันว่าท่านเดินทางเพื่อโปรดสัตว์ไปทั่ว…

ครั้งหนึ่งท่านพบหมู่บ้านที่เมื่อถึงหน้าฝน น้ำในแม่น้ำจะไหลเชี่ยวจนเป็นอันตรายต่อคนข้าม จึงมีความคิดที่จะสร้างสะพานให้ และใช้เวลาหลายปีเพื่อรวบรวมเงินบริจาคได้ครบ

เมื่อถึงเวลาลงมือก่อสร้างก็เกิดปัญหาน้ำหลากซัดรุนแรง 🌊

ท่านจึงน้อมสักการะฟ้าดินเพื่อขอเปิดทาง ทำให้น้ำลดลงเป็นเวลา 7 วัน พอดีกับการสร้างสะพานได้เสร็จ เป็นที่อัศจรรย์ใจอย่างมาก 🌁

++++++++++++++++++++++++++

🛐 ศาลเจ้าไต้ฮงกง ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย มีผู้คนเข้ามาสักการะให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ ไม่ขาดสาย

🙏 มีทิศการไหว้เสริมธาตุดวงชะตาดังนี้ครับ

– ธาตุประจำตัวเป็นไม้ ไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภ ผลงาน

– ธาตุประจำตัวเป็นน้ำ ไหว้เสริมอำนาจวาสนา บารมี ตำแหน่งหน้าที่ และขอพรเรื่องทรัพย์สมบัติ (ไฉ่โข่ว)

– ธาตุประจำตัวเป็นไฟ ไหว้ให้ดวงก้าวหน้า ก่อเกิดปัญญา

– ธาตุประจำตัวเป็นดิน หากดวงอ่อนแอ ไหว้ส่งเสริมให้ดวงแข็งแรง หากดวงแข็งแรง ให้ไหว้เพื่อทำความเคารพบูชา

– ธาตุประจำตัวเป็นทอง ขอเรื่องการส่งเสริม อุปถัมภ์ ค้ำจุน

แอพผูกดวงจีนดูธาตุประจำตัว (ดิถี)
https://sinsae.com/destiny