ศาลเจ้าหลีจี๊เมี๊ยว

🛐 #ศาลเจ้าหลีตี๊เมี้ยว บนถนนพลับพลาไชย ย่านเยาวราช

🙏 หนุ่มสาวส่วนมากนิยมมาขอพรเรื่องคู่ครองหรือบุตร กับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร

รวมถึงท่านที่มีปัญหาสุขภาพต้องการจะเสี่ยงเซียมซียาก็ห้ามพลาดเช่นกัน 💊

☯ สำหรับองค์เทพประธานของศาลเจ้า #ไท้เสียงเหล่ากุง (#ไท้ส้างเหล่าจวิน) คนที่อยากเรียนรู้ด้าน #โหราศาสตร์จีน แนะนำให้มากราบไหว้บูชาครับ


🙇‍♂ ทิศไหว้เสริมธาตุประจำตัว (ดิถี)

  • ธาตุประจำตัวเป็นไม้ เด่นเรื่องโชคลาภ ผลงาน 💰
  • ธาตุประจำตัวเป็นทอง เสริมไฉ่โข่ว (หีบสมบัติ คลังทรัพย์) 💎
  • ธาตุประจำตัวเป็นน้ำ เสริมอำนาจวาสนา บารมี ตำแหน่งหน้าที่ ✨
  • ธาตุประจำตัวเป็นไฟ ขอพรให้ดวงก้าวหน้า ก่อเกิดปัญญา 📈
  • ธาตุประจำตัวเป็นดิน ไหว้ทำความเคารพ ทำให้ดวงแข็งแรง 💪
  • Jo@sinsae.com –