ศาลพระภูมิ

🛐 การดูศาลพระภูมิในทางฮวงจุ้ย จะให้ความสำคัญกับตำแหน่งทิศทางที่ดี ไม่ขวางบังประตู และไม่ขัดแย้งกับพลังของบ้าน

การทำฐานของศาลสูงกว่าพื้นในบ้าน จะทำให้บริวารเป็นใหญ่ครับ

++++++++++++++++++++++++++

🏭 เจ้าของเคสนี้ใช้เป็นพื้นที่ทำธุรกิจ จึงต้องการโชคลาภเป็นหลัก สถานที่มีกระแสโชคลาภทางเดียว ลักษณะศาลจึงมีส่วนกระทบให้การค้าไม่ราบรื่น 💸

ทางแก้ไขมีหลายวิธี แต่หลักๆ โรงงานในซอยตันต้องกระตุ้นให้ลาภผลมีบทบาทมากขึ้นครับ 💰

แอพดูตำแหน่งฮวงจุ้ยภายในบ้าน
http://sinsae.com/ninestars