วิธีทำบุญใหญ่แค่รักษากายกับวาจาไว้

วิธีทำบุญใหญ่แค่รักษากายกับวาจาไว้ ตามนี้ครับ 😇

การตั้งใจรักษาศีล ๕ เป็น “มหาทาน” เพราะเว้นจากการเบียดเบียนหรือทำร้าย…

ถือเป็นทานจากการละเว้น 5 ประการ กันเราออกจากความไม่มีภัยเวร

👉 ไม่โหดร้าย ไม่มือไว ไม่ใจเร็ว ไม่พูดปด ไม่หมดสติ

จาก ปุญญาภิสันทสูตร