ทำบุญสร้างเสน่ห์ ฉบับเห็นผลทันใจ

ผมเอาวิธีทำบุญสร้างเสน่ห์ ฉบับเห็นผลทันใจใน 7 วัน!!! มาฝากครับ

“มาดต้องตา” มาจากการแสดงกิริยาด้วยความปราณีตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคน

“วาจาต้องใจ” มาจากการออกเสียงสวดมนต์ด้วยใจโสมนัส และเมื่อพูดกับใครต้องให้ความสนใจ 100%

“จิตใจต้องเยี่ยม” มาจากการเล็งแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพเลื่อมใส และมองผู้อื่นด้วยความเมตตา

สำหรับวิธีเสริมเสน่ห์ ฉบับฮวงจุ้ย ตามลิงค์นี้ครับ
http://sinsae.com/chinese-zodiac-charm