วิชาแปดทิศ

☯ #วิชาแปดทิศ ใช้ดูพลังงานรอบ “ตัวบุคคล” และ “สถานที่” สามารถนำมาแอดวานซ์ใช้เป็นเลเยอร์ซ้อนร่วมกับพลังดาว 9 ยุคได้ครับ

1⃣ 8 ทิศ บุคคล แสดงผลเพิ่มใน “แอพดวงจีน”
2⃣ 8 ทิศ อาคาร แสดงผลเพิ่มใน “แอพดาว 9 ยุค +”

เป็นการอัพเดทโปรแกรมเพื่อให้ทุกท่านสะดวกในการใช้งานจริง

คำนวณจากต้นฉบับวิชาในหนังสือ “เฮียบกี้ไป่ฮึง” โดยต้องกำหนดทิศจากราศีแฝงในกว้า เรียกว่า #ระบบนับกะ จะมีความถูกต้องมากกว่าระบบทั่วไป แบ่งออกเป็น

1⃣ “ไต่อิ่วนี้” กำหนดจากประตูเป็นหลัก
2⃣ “เสี่ยวอิ่วนี้” กำหนดจากประธานเป็นหลัก

👻 วิชา 5 ผีอุ้มลาภ
https://www.facebook.com/sinsae/posts/5988778517829974 🖱

  • Jo@sinsae.com –