วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ปี 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้าครับ ( วันที่ 24 เดือน 12 ของจีน )

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ปี 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้าครับ ( วันที่ 24 เดือน 12 ของจีน )

คนจีนเชื่อว่า วันซิ้งเจียที ( 神上天 ) เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนทุกองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ เพื่อไปรายงานความประพฤติของเจ้าบ้าน และของคนในโลกมนุษย์ว่าทำความดีอะไรบ้าง บุคคลส่วนหนึ่งจะยึดว่า วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่ 24 เดือน 12 ของจีนตายตัว แต่โดยหลักการจะนับถอยหลังจากวันชิวอิก 6 วัน ดังนั้นหากเดือน 12 จีนในเดือนนั้นมีจำนวน 29 วัน ก็จะเป็นวันที่ 24 จีน แต่หากเดือนนั้นมี 30 วัน ก็จะตรงกับวันที่ 25 จีน

ในวันนั้นให้เจ้าบ้านจัดของไหว้มากกว่าปกติ ได้แก่ ผลไม้ 5 อย่าง, น้ำชา น้ำเปล่า อย่างละ 5 ถ้วย, กระดาษไหว้ และชุดเสื้อผ้าเทพเจ้า การขอพร กล่าวว่า ” ขอให้ท่านเทพเจ้าเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ หากข้าพเจ้าทำผิดพลาดประการใด ขอท่านโปรดอภัย เมื่อท่านกลับมา ขอให้นำความสิริมงคลมาสู่บ้าน ” แล้วนำเสื้อผ้าเทพเจ้า กระดาษไหว้ต่าง ๆ ไปเผาส่งให้ท่าน หลังจากนั้น นิยมทำความสะอาดเรือนเทพเจ้า ตัวองค์และกระถางธูป

ฤกษ์ทำความสะอาด

1. หากปีที่ผ่านมา มีการทำความสะอาดในช่วงนี้ ใช้ฤกษ์สะดวก

2. หากกระทำเป็นครั้งแรกให้ใช้ฤกษ์ คือ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30 – 16.30 น. ( ใช้ได้กับทุกคน ทุกทิศ ) ให้เริ่มต้นทำความสะอาด และสิ่งที่ต้องเสร็จภายในฤกษ์ ได้แก่ ตัวเรือน ตัวองค์ และกระถางธูป นอกนั้นเสร็จทีหลังได้ครับ