วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

🙏 #วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ บุคคลส่วนหนึ่งจะยึดถือทุกวันที่ 24 เดือน 12 ของจีน (สำหรับท้องที่ทางภาคเหนือ เช่น ปักกิ่ง ถือวันที่ 23, ส่วนชาวประมงจะถือวันที่ 25)

แต่โดยหลักการจะนับถอยหลังจากชิวอิก 6 วัน เมื่อเดือน 12 จีนเดือนนี้มี 30 วัน ดังนั้นปี 63 จึงตรงกับ “วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ช่วงเช้า”

✨ ธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านก่อนวันสิ้นปี นิยมทำหลังจากส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้ว

ชาวจีนมีความเชื่อว่า จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ยังค้างคามาจากปีที่แล้วให้หมดไป ก่อนเทศกาลปีใหม่จะเริ่มขึ้นครับ

  • Jo@sinsae.com –