วันสารทจีน

ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า วันที่ 1 เดือน 7 (จีน) เป็นวันที่ประตูนรกเปิดประจำปี และจะปิดในวันที่ 30 เดือน 7

เริ่มแรกผู้คนพยายามเซ่นไหว้วิญญาณทุกวันที่ประตูนรกเปิด

นานเข้าก็รู้สึกถึงความสิ้นเปลืองและเหนื่อยยาก จึงได้รวบพิธีทั้งหมดเหลือแค่วันเดียว คือ 15 ค่ำ เดือน 7 เรียกว่า #สารทจีน (Ghost Festival)

🛐 ในเทศกาลสารทจีนจะแบ่งการไหว้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ครับ

  1. ไหว้เจ้ารับพลังที่ดี เสริมดวงชะตา 🙇‍♂

จัดของไหว้ในช่วงเช้า มีผลไม้ ขนมถ้วยฟู ขนมเทียน ขนมเข่ง น้ำชา รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทอง ดอกไม้ ธูป เทียน 🍇

  1. ไหว้บรรพบุรุษ แสดงความกตัญญูรู้คุณ 🙏

ของไหว้คล้ายชุดแรก พร้อมกับอาหารที่บรรพบุรุษชื่นชอบ ตามธรรมเนียมจะต้องมีน้ำแกง ชามข้าวสวย 🍚

  1. ไหว้วิญญาณเร่รอน เพื่อให้มีโชคลาภ สิ่งดีๆ ✨

เป็นเคล็ดลับของคนค้าขายครับ จะไหว้บริเวณนอกบ้าน ใส่อยู่ในกระทงเป็นชุดเล็กๆ ของเซ่นไหว้เป็นอาหาร ผลไม้ ข้าวสุก น้ำชา รวมเป็น 4 อย่าง และกระดาษเงินกระดาษทอง 🍵

。。。。。。

👐 #พิธีทิ้งกระจาด “ทำบุญแจกทานแบบไม่เลือกหน้า” ชาวบ้านเรียกว่า “#ซิโกว” เกิดจากพระอานนท์ทรงกราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องที่มีเปรตมาปรากฏตัวให้เห็น

พระองค์ทรงตรัสบอก “พิธีประกอบโยคาตันตระ” ประทานแก่พระอานนท์ เพื่อโปรดสัตว์ไตรภูมิเป็นปฐม

พิธีโยคะเปรตทานนี้พระสงฆ์เริ่มสวดพระธรรม และสั่นระฆังเป็นระยะเรื่อยๆ จนจบ โดยมีใจความยกเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแก่ปวงสัตว์ครับ

  • Jo@sinsae.com –