จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันฟ้าอภัย (ฤกษ์ทั้งวัน)

🌈 เทียงเสี่ยยิก (天赦) หรือวันฟ้าอภัย เป็นวันที่สรวงสวรรค์เปิดให้คนที่สำนึกตัวว่าทำผิด ล่วงเกินฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเคยบนบานศาลกล่าวแล้วจำไม่ได้ มีโอกาสขอขมาลาโทษ… ในแต่ละปีจะมีน้อยมากครับ เพียง 3 – 4 วันเท่านั้น

จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันฟ้าอภัย (ฤกษ์ทั้งวัน) เหมาะกับการขออโหสิกรรมกัน ทำบุญสังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

การทำบุญลักษณะนี้ไม่ควรอธิษฐานขอพรอย่างอื่น เพราะอภัยทานถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แล้ว

++++++++++++++++++++++++++++

วิธีปฏิบัติง่ายๆ คือ ให้จัดส้ม 9 ผล น้ำเปล่า 5 ถ้วย ธูป 9 ดอก หรือจะตั้งโต๊ะพิธีจัดผลไม้ 9 อย่าง และของเซ่นไหว้ แนะนำอาหารหรือขนมที่เป็นเจครับ จุดธูปอธิษฐานกลางแจ้ง เสร็จพิธีแล้วเทน้ำลงดิน ส่วนผลไม้ลามาทานได้

สำหรับท่านที่ต้องการขอขมาฟ้าดิน แต่ไม่สะดวกตั้งโต๊ะทำพิธี ก็สามารถไปไหว้ทีกงตามศาลเจ้าจีนได้ และการขอขมาไม่สามารถทำแทนกันได้นะครับ

ในโอกาสที่วันฟ้าอภัยมาถึง บางคนที่เคยล่วงเกินฟ้าดินไว้โดยไม่รู้ตัว ทำให้ชีวิตมีอุปสรรค ติดขัดมากมาย หากรู้จักคุกเข่าลงขอ ผลบุญต่างๆ ที่ประกอบมาก็จะส่งผลให้เราได้เต็มที่

– คาถาไหว้ขอขมาพระภูมิ เจ้าที่
https://sinsae.com/contents/pray-guardian-spirit.html