วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นวันฟ้าอภัย

วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2558 เป็นวันฟ้าอภัยครับ วันนี้มีเทพอุปถัมภ์และเป็นวันก้าวหน้าด้วย ( เทียงเสี่ย + เทียงอิกกุ้ยยิ้ง + จิ้งซิ้ง ) เหมาะกับการทำบุญสังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร หรือขอขมาลาโทษ เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ

ถ้าไม่สะดวกตั้งโต๊ะทำพิธี ก็สามารถไปไหว้ทีกง ( ฟ้าดิน ) ตามศาลเจ้าจีนได้ ส่วนการขอขมาทำแทนกันไม่ได้นะครับ