วันซิ้งเจียที

บุคคลส่วนหนึ่งจะยึดถือทุกวันที่ 24 เดือน 12 ของจีน ก็จะตรงกับ “วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเช้า”

(สำหรับท้องที่ทางภาคเหนือ เช่น ปักกิ่ง ถือวันที่ 23, ส่วนชาวประมงจะถือวันที่ 25)

แต่โดยหลักการจะนับถอยหลังจากชิวอิก 6 วัน เมื่อเดือน 12 จีนเดือนนี้มี 30 วัน ดังนั้นจึงตรงกับ “วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเช้า”

ส่วนของไหว้ใช้ผลไม้ 5 อย่าง น้ำชา 5 ถ้วย และเสื้อผ้าเทพเจ้าครับ

———————————————

✨ ฤกษ์ทำความสะอาดศาลเจ้า ตัวเรือน และกระถางธูป (บ้านพิงทิศเหนือห้ามขยับกระถางธูป และตัวเรือน)

– วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.15 – 08.45 น.

* ให้ส่งเทพเจ้าก่อนแล้วค่อยเริ่มทำความสะอาด

———————————————

วันเทพเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ (ซิ้งเหลาะที)
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเช้า

โดยให้จัดของไหว้เจ้าที่ จะเปลี่ยนกิมฮวย และอั่งติ้วใหม่ด้วยก็ได้ แล้วเปิดร้านค้าตามปกติครับ

———————————————

🍊 12 ผลไม้มงคลไหว้เจ้าได้ที่
https://sinsae.com/auspicious-fruit-favorable 🖱