วันขอบคุณเจ้าแบบจีน

🙏 “วันขอบคุณ (พระ) เจ้า แบบจีน” เทศกาลนี้เริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนมกราคม ก่อนวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เรียกว่า “#เสี่ยซิ้ง” (谢神)

🛐 เป็นการจัดงานไหว้ของศาลเจ้าเพื่อขอบคุณเทพที่คุ้มครองเรามาตลอดทั้งปี และจะมีธรรมเนียมเล่นงิ้วถวาย โดยแต่ละแห่งจะกำหนดวันมงคลกันเอง

สำหรับชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่จะไหว้เสี่ยซิ้งใน #วันซิ้งเจียที เลยในครั้งเดียวเพื่อความประหยัด ก็ถือว่าไม่ผิดอะไรครับ

  • Jo@sinsae.com –