วัดใหญ่ชัยมงคล

🙏 ภาพพระในอุโบสถ และวิหารพระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาครับ

– ผู้ที่เกิดดิถีธาตุไฟ ไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภ

– ผู้ที่เกิดดิถีธาตุไม้ ไหว้ขอพรเรื่องตำแหน่ง

ดูธาตุดิถีที่ได้ https://sinsae.com/destiny