ลูกบอลถัก สัญลักษณ์มงคลจีน

🦁 สิงโตเป็นสัตว์ที่มีกำลังมาก ส่งผลให้ข่มบ้านหรือที่ดิน…

ถ้าตรงข้ามบ้านใครมีสิงโตวางข้างประตูหรือบนกำแพงรั้ว

การแก้เคล็ดด้วยลูกบอลสำหรับเชิดสิงโต จะทำให้สัตว์มาเล่นลูกบอลและให้คุณกับฝ่ายเราครับ (เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร)