ลิ้น ความสามารถในการพูด

🗣 ช่วงนี้มีคนให้ข้อมูลข่าวสารกันมาก เรามาลองดูโหงวเฮ้งลิ้นกันครับ ว่าแต่ละคนที่พูดมาเท็จจริงเป็นอย่างไร

👅 ลิ้นที่มีลักษณะดีจะต้องยาว กว้าง และหนา สีสดใส จะมีความสามารถด้านภาษา

  • ลิ้นสีแดงระเรื่อ มันวาว จะมีความรุ่งเรือง
  • ลิ้นแดง เล็ก ยาว เป็นคนฉลาด
  • ลิ้นยาว แหลม บางแคบ พูดจากลับกลอก เจ้าเล่ห์ จิตใจโหดเหี้ยม 🐍
  • ลิ้นใหญ่แต่ปากเล็กมาก หรือ ลิ้นใหญ่แต่สั้น จะขาดความสามารถด้านการพูด
  • ลิ้นใหญ่ แต่บาง มักพูดเท็จ
  • ลิ้นเล็กและสั้นเกินไป จะมีชีวิตค่อนข้างลำบาก
  • มีไฝดำบนลิ้น จะแคล้วคลาดจากคุณไสย
  • เห็นลิ้นออกมาก่อนยังไม่ทันพูด จะเป็นคนขี้คุย
  • มักแลบลิ้นเลียริมฝีปากอยู่เสมอ เป็นคนอวดตัว ชอบสนุกสนาน เที่ยวเตร่
  • Jo@sinsae.com –