ลักษณะความเว้าแหว่งของมุมบ้าน

🕵‍♂ #หนึ่งในวิธีที่ซินแสเดินเข้ามาในบ้านแล้วสามารถทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยอาศัยการดูลักษณะความเว้าแหว่งของมุมบ้านครับ

  • Jo@sinsae.com –