ฤกษ์ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย

💰 กล่าวกันว่าไฉ่ซิ้งเอี้ยไม่มีหัวใจ ท่านจึงโปรยเงินโปรยทองแก่ผู้คนทั่วไป โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับ

ฤกษ์ไหว้โดยทั่วไปนิยมวันชิวอิกยามแรก (子) ตรงกับ

  • วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 63 เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป
  • หันหน้าทางทิศตะวันตก (W) 270 องศา

ฤกษ์ไหว้ขอพรแบบเฉพาะเจาะจง ✨

  • วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 63 เวลา 11.30-12.30 น.
  • ส่งเสริมความสามารถ ความมั่นใจ ทัศนคติ รายได้ ความมั่นคง มั่งคั่ง
  • เป็นมงคลกับคนที่วังชะตาอยู่ทางทิศตะวันตก (W)
  • หันหน้าทางทิศตะวันตก (W) 270 องศา

ฤกษ์สำหรับผู้ไหว้เป็นครั้งแรก

  • จันทร์ที่ 27 มกราคม 63 เวลา 13.30-14.30 น.
  • หันหน้าทางทิศเหนือ (N) 0 องศา

🙏 รายละเอียดการไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย
https://sinsae.com/the-chinese-god-of-wealth 🖱

  • Jo@sinsae.com –