ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ ปี 2561

💰 ไฉ่ซิ้งเอี้ยปีจอ 2561 มาทางทิศเหนือ 0 องศา (+/-7)

🙏 ให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศที่ท่านเสด็จมา…

ผู้ที่ไหว้ทุกปี ฤกษ์ทำพิธีวันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 23.30 น. เป็นต้นไปครับ