ฤกษ์เปิดทรัพย์ 4 ทิศ และวันโถวอ้วงเอ่งสื่อ ( อสูรธรณี )

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม เวลา 07.30-08.30 น. มีฤกษ์เปิดทรัพย์ 4 ทิศ และเป็นวันโถวอ้วงเอ่งสื่อ ( อสูรธรณี ) คือดินมีกำลังมากที่สุด จึงห้ามใช้ฤกษ์นี้เริ่มกระทบดิน เช่น ถมดิน ซ่อมบ้าน ลงเสาเข็ม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ฯลฯ อย่างอื่นไม่ห้ามครับ ดังนั้น สามารถใช้ตั้งย้ายไหว้ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลได้ครับ