“ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์” 27 เม.ย. 61 เอามาใช้ทำอะไรดี?

💰 พลังงานของ “ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์” วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น.

🏪 ยามนี้เหมาะสำหรับกระทำการเกี่ยวกับฮวงจุ้ยร้านค้า ใช้เปิดโอกาสทางธุรกิจ เริ่มงานใหม่ ทำให้ก้าวหน้า 📈

———————————————

แต่ถ้าไม่ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ให้เลือกขอพรหนึ่งข้อดังนี้

1⃣ ต้องการสติและพลังการดำเนินการต่างๆ ขยายธุรกิจ ☯

ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังตั้งพิงทิศตะวันตก หรือ นั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 🧘‍♀

📿 ทำจิตสงบนิ่งแล้วอธิษฐาน (หรือจินตภาพ) ธุรกรรมที่ดำเนินไปตามเป้าหมาย

2⃣ หากต้องการเปิดโอกาส ใช้พรสวรรค์ที่เหมาะสมกับงาน

ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังตั้งพิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือ นั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 🧘‍♂

📿 ทำจิตสงบนิ่งแล้วอธิษฐาน (หรือจินตภาพ) การเริ่มต้น หรือเริ่มงานใหม่