ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์เดือนสิงหาคม 2561

💰 ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์สองฤกษ์สุดท้ายของปีนี้ ใช้สำหรับกิจการร้านค้า ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พลังดิน) หรือใช้อธิษฐานทำสมาธิ ขอพร (พลังฟ้า)

🗓 วันพุธที่ 1 สิงหาคม เวลา 07.30-08.30 น. (เทพอุปถัมภ์)

– สามารถทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ [SW] อธิษฐานให้การทำกิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จโดยใช้ความสามารถของตัวเอง

——————————————–

🗓 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 01.30-02.30 น. (ใช้เฉพาะเจาะจง)

– ตั้งจิตสำรวจศักยภาพหรือโอกาสการลงทุนและอาชีพ โดยทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศเหนือ [N]