ฤกษ์ยามระบบธาตุแท้

“ฤกษ์ยามระบบธาตุแท้” สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับเคหสถาน

ผมเคยแนะนำฟังชันก์การหาฤกษ์ระบบเต่าซิ่ว (ระบบธาตุจักรวาล) ซึ่งเหมาะกับการทำพิธีที่ดี เช่น ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ แต่ฤกษ์ยามดังกล่าวจะมีวันเวลาออกมาให้เลือกค่อนข้างน้อย เนื่องจากต้องนำเอาเรื่องของระบบ 12 เฉี่ยงแซมาคำนวณประกอบด้วย

ถ้าหากเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เช่น เคาะ เจาะ ตอก ซ่อมแซม หรือกระทบทั่วไป สามารถนำฤกษ์ยามระบบธาตุแท้มาใช้ได้ครับ จะมีฤกษ์ที่เหมาะสมออกมาให้เลือกมากมาย…

หลักในการใช้หาฤกษ์ยาม เมื่อรู้ข้อมูลดังนี้ก็สามารถนำมาคำนวณหาฤกษ์ได้ คือ

1. ปีเกิดบุคคลที่เริ่มดำเนินการ
2. ทิศทางองศาของเคหสถาน
3. ปีที่ดำเนินการ

โปรแกรมฤกษ์ยามระบบนี้มีทั้งรุ่นพรีวิวสำหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิกที่ใช้งานแบบลงทะเบียนครับ