ฤกษ์ปลอดภัย เดือนธันวาคม 2560

📆 ฤกษ์ปลอดภัย เดือนธันวาคม 2560 สำหรับดำเนินการต่างๆ

วันที่ 5, 10, 13, 22, 25 ทำได้ทุกทิศทุกปีเกิดครับ ส่วนฤกษ์ที่เหลือห้ามดำเนินการในทิศแตกสลาย (ส่วยผั่วะ)

++++++++++++++++++++++++++

🙏 วันสำคัญอื่นๆ

– เสาร์ที่ 2 (จับโหงว) วันพระจีน, วันเทพอุปถัมภ์

– จันทร์ที่ 18 (ชิวอิก) วันพระจีน, วันก้าวหน้า, มีฤกษ์ปลอดภัย

– ศุกร์ที่ 22 เทศกาลตังโจ่ย / วันไหว้บัวลอย

++++++++++++++++++++++++++

❓ มีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
http://sinsae.com/auspicious-occasion

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar