วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน มีฤกษ์ปลอดภัยแบบปกป้องคุ้มครอง วันและเวลาเป็นกุ้ยนั้ง

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน มีฤกษ์ปลอดภัยแบบปกป้องคุ้มครอง วันและเวลาเป็นกุ้ยนั้งด้วยครับ