ฤกษ์ปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2560

📆 ฤกษ์ปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2560 ครับ

บุคคลเกิดปีเถาะ และบ้านทิศแตกสลาย 45-105 องศา ให้เลือกใช้เฉพาะฤกษ์วันเสาร์ที่ 5 ได้เท่านั้นครับ

วันสำคัญอื่นๆ

– อาทิตย์ที่ 6 (จับโหงว) วันพระจีน

– อังคารที่ 22 (ชิวอิก) วันพระจีน

++++++++++++++++++++++++++

❓ มีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
https://goo.gl/DwF2GU

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar