ฤกษ์ปลอดภัย สิงหาคม 2564

📆 #ฤกษ์ปลอดภัย เดือน ส.ค. 64 สำหรับซ่อมแซมอาคาร ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดยึดเหนี่ยว ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่

  • ใช้กับธุรกิจร้านค้า ได้แก่ วันที่ 6, 10, 22
  • ใช้กับบ้านพักอาศัย ได้แก่ วันที่ 14, 19, 26, 31

🩺 #วันหมอเทพ ส.ค. – ต.ย. 64 “ใช้หาหมอ ตรวจรักษาสุขภาพ แก้ไขปัญหา” เป็นฤกษ์กระทำการได้ทั้งวัน

(หมายเหตุ ราศี #เทียงอุย ระบบฤกษ์ยาม จะมีเกณฑ์การใช้นักษัตรต่างจากระบบดวงจีนครับ)

。。。。。。

🙏 วันสำคัญอื่นๆ สำหรับไหว้เทพเจ้า

📌 อาทิตย์ที่ 8 #ชิวอิก, #วันสมภพองค์ไท้เสียงเหล่ากุง
📌 อาทิตย์ที่ 22 #จับโหงว, #วันสารทจีน

  • Jo@sinsae.com –