ฤกษ์ปลอดภัยเดือนกรกฎาคม 2562

📆 เดือนกรกฎาคมมีฤกษ์ปลอดภัย 2 วันนะครับ

😈 หลังวันที่ 3 หากกระทบทิศ W จะติดอสูรอย่างน้อย 6 ปี

🙏 วันสำคัญอื่นๆ (สำหรับไหว้เทพเจ้า)

  • พุธที่ 3 ชิวอิก วันพระจีน
  • พุธที่ 17 จับโหงว วันเข้าพรรษา วันพระจีน
  • อาทิตย์ที่ 21 วันสำเร็จพระโพธิสัตว์กวนอิม

⛔ อาทิตย์ที่ 21 วันอสูรธรณี ห้ามกระทบดิน


❓ ฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
https://sinsae.com/auspicious-occasion 🖱

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar 🖱

  • Jo@sinsae.com –