ฤกษ์ปลอดภัยพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564

📆 #ฤกษ์ปลอดภัย เดือน พ.ย. – ธ.ค. 64
ใช้ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ได้แก่

  • ก่อสร้าง ซ่อมแซม ตอกเข็ม ขุดดิน
  • ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระถางธูป ทำความสะอาด
  • ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ตั้งเตียงนอน
  • เปิดร้านค้า เปิดประตู
  • ขึ้นป้ายร้าน โลโก้
  • ตั้งโต๊ะทำงาน
  • เปิดน้ำพุ
  • ทำพิธีปรับสภาพ (ล้างอสูร)

。。。。。。

🩺 #วันหมอเทพ พ.ย. – ธ.ค. 64, ม.ค. 65
“ใช้หาหมอ ตรวจรักษาสุขภาพ” เป็นฤกษ์ดำเนินการได้ทั้งวันครับ

  • Jo@sinsae.com –