ฤกษ์ปลอดภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2562

กระทำการได้ทุกทิศทุกปีเกิด ได้แก่ วันที่ 17, 29 เวลา 15.30-16.30 น. ครับ

🙏 วันสำคัญอื่นๆ (สำหรับไหว้เทพเจ้า)

  • อาทิตย์ที่ 5 (ชิวอิก) วันพระจีน
  • อาทิตย์ที่ 12 วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง
  • อาทิตย์ที่ 19 (จับโหงว) วันพระจีน

⛔ วันหมดสิ้นกำลัง ไม่เหมาะทำพิธีมงคลทางฮวงจุ้ย

  • อาทิตย์ที่ 5, 26 วัน 4 สิ้น
  • พุธที่ 15 วัน 4 เสื่อม

❓ ฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
https://sinsae.com/auspicious-occasion 🖱

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar 🖱