ฤกษ์ปลอดภัยธันวาคม 2564

📆 แจก! #ฤกษ์ปลอดภัย “ใช้กับฮวงจุ้ย อาคารสถานที่” ทำได้ทุกทิศทุกปีเกิด! ระหว่าง ธ.ค. 64 – ม.ค. 65

🩺 #วันหมอเทพ “ใช้หาหมอ ตรวจรักษาสุขภาพ ฉีดวัคซีน” ระหว่าง ธ.ค. 64 – ก.พ. 65

。。。。。。

ฤกษ์ปลอดภัยใช้ทำอะไรได้บ้าง ❓

📌 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ตอกเข็ม ขุดดิน
📌 ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระถางธูป ทำความสะอาด

📌 ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ตั้งเตียงนอน
📌 เปิดร้านค้า เปิดประตู

📌 ขึ้นป้ายร้าน โลโก้
📌 ตั้งโต๊ะทำงาน

📌 เปิดน้ำพุ
📌 ทำพิธีล้างปรับสภาพ หากเคยทำพิธีผิดฤกษ์

  • Jo@sinsae.com –