ฤกษ์คี่มึ้งตุงกะ

🤝 #ฤกษ์คี่มึ้งตุงกะ (ฉีเหมิน) เดือน ส.ค. 64 เป็น #ฤกษ์พลังคน ใช้ “เจรจา ทำสัญญา ขอความช่วยเหลือ” โดยกระทำการตามวัน (เวลา) ที่กำหนด หรือ “ทำพิธีเดิน 7 ดาว” เชื่อมพลังฟ้าดิน ทำสมาธิ อธิษฐาน บรรจุพลังไว้ก็ได้ครับ 🧘‍♂

。。。。。。

👁️ #ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้ คาดการณ์ล่วงหน้า เปิดจักระแห่งจิต

📌 ส. 7 ส.ค. 64 เวลา 17.30-18.30 น. สำหรับบุคคลวังชะตาทิศ S ใช้ฝึกสมาธิหันหน้าไปทางทิศ N

📌 อ. 31 ส.ค. 64 เวลา 19.30-20.30 น. สำหรับบุคคลวังชะตาทิศ SW ใช้ฝึกสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NE

  • Jo@sinsae.com –