รูปทรงบันได

🪜 บันไดเป็นทางผ่านของชี่สู่ชั้นอื่นๆ ของบ้าน นอกจากอยู่ในตำแหน่งทำเลที่ดีแล้ว รูปทรงจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสพลังงานครับ

  • Jo@sinsae.com –